Gerechtshof Den Haag, 30-03-2016 / Bk-15/00786


ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:908
Datum30-03-2016
InhoudsindicatieIn hoger beroep is in geschil of de waarde van de woning bij de uitspraak op bezwaar op een te hoog bedrag is vastgesteld; het tarief van de in de gemeente [Z] van eigenaren geheven onroerendezaakbelasting in strijd is met de wet; de heffingsambtenaar en/of de Staat veroordeeld dienen (dient) te worden tot vergoeding van door belanghebbende geleden immateriŽle schade wegens overschrijding van de redelijke termijn van berechting van de zaak door de heffingsambtenaar en/of de rechterlijke macht; belanghebbende recht heeft op vergoeding van de door haar in verband met de behandeling van het bezwaar, het beroep en het hoger beroep gemaakte kosten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2934
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2934