Gerechtshof Den Haag, 25-04-2017 / BK-16/00412 en BK-16/00413


ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:1186
Datum25-04-2017
InhoudsindicatieIn beide zaken is in hoger beroep in geschil of de bezwaren van belanghebbende tegen de naheffingsaanslagen terecht niet-ontvankelijk zijn verklaard, of de hoorplicht is geschonden, of de Heffingsambtenaar dwangsommen verbeurt wegens niet tijdig beslissen op bezwaar, of daarover wettelijke rente moet worden vergoed en of de verweerschriften in eerste aanleg en het verweerschrift in hoger beroep onbevoegdelijk zijn ingediend. In de zaak met nummer 16/00413 is tevens in geschil of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd
Recht.nl artikelPer fax ingediend bezwaarschrift ontvankelijk (28-06-2017)
Per fax ingediend bezwaarschrift is ontvankelijk ondanks dat bestuursorgaan indiening langs elektronische weg niet had opengesteld. Doorzendplicht (art. 6:15 Awb). Dwangsom wegens niet-tijdig beslissen.
> Per fax ingediend bezwaarschrift ontvankelijk; doorzendplicht en dwangsom wegens niet-tijdig beslissen (Van der Feltz advocaten / Belastingblad 2017, 255)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX7330 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6841 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX5940 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BQ6794 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:210
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:87 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:700
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:210
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7272
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:4016