Gerechtshof Den Haag, 07-06-2017 / BK-16/00511


ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:1635
Datum07-06-2017
InhoudsindicatieIn hoger beroep is in geschil of de crisisheffing leidt tot een belastingheffing die in strijd is met: het wettelijk systeem; het verdragsrechtelijke gelijkheidsbeginsel van artikel 14 EVRM, artikel 26 IVBPR dan wel artikel 21 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 (hierna: EU-Handvest); artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM (hierna: artikel 1 EP EVRM) dan wel artikel 17 van het EU-Handvest, waarbij het geschil zich toespitst op de vragen of de terugwerkende kracht die in de regeling besloten ligt, ontoelaatbaar is en of hiermee een disproportionele last op belanghebbende wordt gelegd.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:124 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1463 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR4868 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:CE:ECHR:2008:0429JUD001337805 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:947 ★★★★
Gerelateerd ECLI:CE:ECHR:2006:0412JUD006573101 ★★★★
Gerelateerd ECLI:CE:ECHR:2011:0707JUD003745202 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3780 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2102 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3098
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3098