Gerechtshof Den Haag, 23-06-2017 / BK-16/00444, BK-16/00445 en BK-17/00432 t/m BK-17/00438


ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:2416
Datum23-06-2017
InhoudsindicatieIn hoger beroep houdt partijen, net als voor de rechtbank, het antwoord op de vraag verdeeld of sprake is van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting, welke vraag de Inspecteur ontkennend en belanghebbende, zo nodig met een beroep op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bevestigend beantwoordt. Voor het geval dat het Hof de vraag over de fiscale eenheid ten gunste van belanghebbende beantwoordt, brengt de Inspecteur voor het eerst de door belanghebbende betwiste stelling in dat sprake is van misbruik van recht. Belanghebbende verzoekt, ook bij wijze van incidenteel hoger beroep, een vergoeding van de werkelijke proceskosten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:837 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:11537 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:7006 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:11537 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1435
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6889
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:4631