Gerechtshof Den Haag, 03-10-2017 / 200.210.999/01


ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:2723
Datum03-10-2017
InhoudsindicatieVerzoek om inzage/afschrift persoonsgegevens op grond van art. 35 Wbp. Omvat dit recht op kennisneming ook een op verzoek van aansprakelijkheidsverzekeraar opgestelde medische analyse?
Recht.nl artikelMedische analyse is geen persoonsgegeven (31-10-2017)
Het Europese Hof van Justitie bepaalde enkele jaren geleden dat een juridische analyse van een zaak niet onder het inzagerecht valt. Hoewel een dergelijke analyse (in casu van de Immigratie- en Naturalisatiedienst) persoonsgegevens kan bevatten, is de analyse als zodanig geen persoonsgegeven. De verantwoordelijke kan in zo'n geval volstaan met het verstrekken van een overzicht van de persoonsgegevens die in de analyse voorkomen, maar hoeft de analyse als geheel niet te verstrekken. Ook in de zorg spelen dit soort kwesties. Het hof baseert zijn uitspraak in de onderstaande zaak dan ook op voornoemd arrest.
> Medische analyses vallen buiten inzagerecht Wbp (Pim-Andrť van Egmond, Nysingh.nl)
> Ziekenhuis hoeft patiŽnt geen inzage te geven in volledige dossier (Victor Bouman, Wieringa-advocaten.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 03-10-2017
NJF 2017/482
Verzoek inzage/afschrift persoonsgegevens in medische aansprakelijkheidszaak.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 03-10-2017
TLP 2017, sign. 114
Medische analyse geen persoonsgegeven in de zin van de Wbp
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 03-10-2017
JBP 2017/84
Medische analyse radioloog is geen persoonsgegeven in de zin van de Wbp.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 03-10-2017
RAV 2018/8
Inzage/afschrift persoonsgegevens
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:2081 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ4663 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3529 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3739 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2005:AU8223 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:45
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4161