Gerechtshof Den Haag, 27-06-2017 / 200.192.885/01


ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:3236
Datum27-06-2017
InhoudsindicatieBoek De gekooide recherche; Vraag of er sprake is van een schending van het ambtsgeheim, schending van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en/of schending van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Recht.nl artikelOplichter mocht met foto en volledige naam in boek (29-03-2018)
Het Hof Den Haag heeft een interessant portretrechtelijk arrest gewezen in een procedure die Jonathan T. had aangespannen tegen de Nederlandse Staat, de Nationale Politie en auteur Michiel Princen van het boek De Gekooide Recherche. T ging om met tal van bekende Nederlanders en trok daarom zelf aandacht van de media. Dat gedrag van brengt mee dat zijn beroep op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer minder zwaarder weegt.
> Hof: oplichter mocht met foto en volledige naam in boek de Gekooide Recherche (Mediareport.nl)
Recht.nl artikelGeen verbod op boek 'De gekooide recherche' (30-10-2018)
Onrechtmatige publicatie. Een oud-rechercheur heeft een boek geschreven over zijn ervaringen bij de politie. Het hof heeft overwogen dat niet kan worden aangenomen dat hij gebruik heeft gemaakt van geheime informatie, dat de vrijheid van meningsuiting hier zwaarder weegt dan het recht op privacy en dat het verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken geen toepassing vindt, omdat deze verwerking noodzakelijk is voor uitsluitend journalistieke doeleinden. De Hoge Raad is het daar, met toepassing van 81 lid 1 RO, mee eens. (Bron: IE-forum.nl)
> Geen verbod op boek 'De gekooide recherche' (Hanneke Arnoldus, Cassatieblog.nl)
> HR bevestigt portretrecht uitspraak Hof Den Haag (Jens van den Brink, Mediareport.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 27-06-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2019/27
Schending ambtsgeheim, recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en/of schending van de Wet bescherming persoonsgegevens?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB3210 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9230 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:317 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF2343 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5677 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2008:727 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1987