Gerechtshof Den Haag, 06-12-2017 / BK-16-00483 en BK-16/00484


ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:3494
Datum06-12-2017
InhoudsindicatieIn geschil is of belanghebbenden de vereiste aangifte IB/PVV hebben gedaan. Verder is de hoogte van de correcties in geschil voor zover het betreft de hiervoor onder 3.8 vermelde factuur van 385.634 alsmede of belanghebbenden 144.000 aan extra inkopen hebben gedaan. Voorts is in geschil of aan belanghebbenden terecht boetes wegens het niet doen van de vereiste aangifte IB/PVV 2011 zijn opgelegd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH1083 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:525
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:11568
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:525
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:11568