Gerechtshof Den Haag, 16-11-2017 / 22-005704-12


ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:3640
Datum16-11-2017
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan het vervoeren en voorhanden hebben van coca´ne en hero´ne en het plegen van voorbereidingshandelingen ten aanzien van de verkoop van coca´ne en hero´ne. Voorts heeft de verdachte zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een woninginbraak. Tot slot heeft de verdachte zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een winkeldiefstal, waarbij 23 telefoons werden weggenomen. De redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Bovendien is de inzendtermijn van het dossier overschreden. De overschrijding van de redelijke termijn staat de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie niet in de weg. Het hof heeft in strafmatigende zin rekening gehouden met deze overschrijdingen. Het hof veroordeelt de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van 5 maanden, met aftrek van voorarrest.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★