Gerechtshof Den Haag, 08-12-2017 / BK-17/00498 en BK-17/00499


ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:4174
Datum08-12-2017
InhoudsindicatieIn hoger beroep houdt partijen uitsluitend het antwoord op de vraag verdeeld, in zoverre net als voor de Rechtbank, of de naheffingsaanslag 2007 tijdig is opgelegd. De over de naheffingsaanslag 2007 voorhanden zijnde gegevens brengen naar 's Hofs oordeel mee dat de Rechtbank met juistheid heeft geoordeeld dat die naheffingsaanslag op 21 december 2012 is opgelegd, derhalve binnen de vijfjaarstermijn. De Inspecteur dient belanghebbende 2.000 aan immateriŽle schadevergoeding te vergoeden. Het Hof herstelt de desbetreffende omissie van de Rechtbank.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★