Gerechtshof Den Haag, 05-04-2017 / BK-15/00260


ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:949
Datum05-04-2017
InhoudsindicatieIn hoger beroep is in geschil of: [Y] bevoegd is belanghebbenden in hoger beroep te vertegenwoordigen en namens hen incidenteel hoger beroep in te stellen; het beroepschrift in eerste aanleg, wegens het niet tijdig beslissen op bezwaar, onredelijk laat is ingediend; [Y] de Inspecteur onredelijk laat in gebreke heeft gesteld; belanghebbenden recht hebben op vergoeding van immateriŽle schade wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:913