Gerechtshof Den Haag, 05-04-2017 / BK-16/00403


ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:955
Datum05-04-2017
InhoudsindicatieIn geschil is of: De termijnoverschrijding van het bezwaar tegen de definitieve aanslag 2008 verschoonbaar is; Het bezwaar tegen de voorlopige aanslag 2008 slechts voorwaardelijk is ingetrokken en deze voorwaarde niet in vervulling is gegaan toen de Inspecteur bij de definitieve aanslagregeling het arrest uit 2009 van de Hoge Raad over de belastbaarheid van pensioenen bij internationale organisaties niet toepaste; Belanghebbende een beroep kan doen op door de Inspecteur gewekt vertrouwen; Belanghebbende een beroep kan doen op toepassing van het gelijkheidsbeginsel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF7264 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:8451
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:8451