Gerechtshof Den Haag, 15-03-2017 / BK-16/00050


ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:956
Datum15-03-2017
InhoudsindicatieIn geschil is of: de Inspecteur het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen op een te hoog bedrag heeft vastgesteld; belanghebbende recht heeft op vergoeding van de werkelijk door haar gemaakte kosten van rechtsbijstand en kosten van deskundigen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ4198 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2893
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2893