Gerechtshof Den Haag, 01-03-2017 / BK-15/01097


ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:961
Datum01-03-2017
InhoudsindicatiePartijen houdt verdeeld het antwoord op de volgende vragen: Heeft de rechtbank met juistheid beslist dat belanghebbende niet de vereiste aangifte heeft gedaan en daaraan terecht de gevolgtrekking verbonden dat de bewijslast dient te worden omgekeerd en verzwaard?; Bij bevestigende beantwoording van de vragen onder 1: Heeft de Inspecteur aannemelijk gemaakt dat de aanslagen berusten op een redelijke schatting van het door belanghebbende in 2003 behaalde belastbare inkomen uit werk en woning?; Heeft de Rechtbank terecht beslist dat belanghebbende niet heeft doen blijken dat de aanslag IB/PVV 2003 op een te hoog bedrag is vastgesteld?; Heeft de Rechtbank de vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn terecht vastgesteld op 3.000?; Dient de Inspecteur te worden veroordeeld in de werkelijke proceskosten die belanghebbende in verband met de verwijzingsprocedure bij de rechtbank en de hoger beroepsprocedure voor dit Hof heeft gemaakt?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1194 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1004 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO8479 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:3468
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2778
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2778