Gerechtshof Den Haag, 05-06-2018 / 200.141.360


ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1250
Datum05-06-2018
Inhoudsindicatiebestuurdersaansprakelijkheid; causaal verband tussen verweten handelen bestuurders en onebtaald blijven vordering niet aannemelijk
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 05-06-2018
OR 2018/103
Een financier stelt de bestuurder van een gefailleerde vennootschap aansprakelijk voor het onbetaald blijven van haar vorderingen. Het hof wijst het hoger beroep af, omdat appellanten te weinig hebben gesteld dat sprake is van een situatie die een persoonlijk ernstig verwijt rechtvaardigt. Het hof overweegt ter zake dat in het algemeen betalingsonmacht van de rechtspersoon onvoldoende is voor een persoonlijk ernstig verwijt.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 05-06-2018 (met noot)
M. Verdonk
INS 2018/203
Geen causaal verband tussen handelen bestuurder en het onbetaald blijven van een vordering. Er is onvoldoende gesteld voor het verwijt dat van een situatie sprake was die een persoonlijk ernstig verwijt van geïntimeerde rechtvaardigt.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 05-06-2018 (met noot)
E.A. van de Kuilen, I.C. den Bieman
JIN 2018/134
Bestuurdersaansprakelijkheid, Voldoende ernstig persoonlijk verwijt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★