Gerechtshof Den Haag, 30-03-2018 / BK-17/00907


ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1455
Datum30-03-2018
InhoudsindicatieBelanghebbende] stelt dat de hoorplicht is geschonden. Daarom moet de zaak worden teruggewezen naar [de Inspecteur], aldus [belanghebbende]. [Belanghebbende] stelt zich voorts op het standpunt dat [de Inspecteur] niet tijdig uitspraak op bezwaar heeft gedaan. [Belanghebbende] heeft [de Inspecteur] immers bij brief van 3 oktober 2016 in gebreke gesteld en [de Inspecteur] heeft pas op 26 oktober 2016 uitspraak op bezwaar gedaan. [De Inspecteur] is daarom een dwangsom verschuldigd. [Belanghebbende] verzoekt daarnaast om vergoeding van de zogenoemde Irimie-rente. Voorts stelt [belanghebbende] dat [de Inspecteur] zich niet heeft uitgelaten over de immateriŽle schadevergoeding in verband met de overschrijding van de redelijke termijn. Tot slot verzoekt [belanghebbende] om [de Inspecteur] te veroordelen in de werkelijke proceskosten
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:341 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:45 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:857 ★★★★★