Gerechtshof Den Haag, 13-02-2018 / 200.205.667/01


ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:172
Datum13-02-2018
Inhoudsindicatieart. 6.2 lid 1 onder b Tabaks- en rookwarenbesluit; rookverbod in openbare gebouwen; uitzondering voor rookruimtes; strijd met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik; horeca-inrichtingen.
Recht.nl artikelRookruimtes in horeca niet toegestaan (13-02-2018)
De uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen is ongeldig. Het Gerechtshof Den Haag is van oordeel dat deze uitzondering in strijd is met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik.
> Rookruimtes in horeca niet toegestaan (Rechtspraak.nl)
> Meer over dit onderwerp >>
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 13-02-2018
NJF 2018/144
Rookruimtes
TijdschriftartikelRookvrije gemeenten
J.M.H.F. Teunissen
Gst. 2018/119
Nu het Haagse Hof onlangs heeft geoordeeld dat ook aparte rookruimtes in cafés verdragsrechtelijk niet toelaatbaar zijn en de Staatssecretaris van Volksgezondheid een rookverbod op terrassen heeft aangekondigd, hebben enkele gemeentebesturen laten weten dat ze rookvrije straten willen instellen. Daartoe zou een aparte formeelwettelijke basis nodig zijn, omdat de Tabakswet speciaal is ingevoerd ter bescherming van het gezondheidsbelang en er, anders dan bij het in veel APV’s opgenomen verbod op straat (geopende) flesjes of blikjes alcoholhoudende drank bij zich te hebben, geen relatie met potentiële ordeverstoring kan worden gelegd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2928 ★★★★★