Gerechtshof Den Haag, 31-07-2018 / 200.175.125/01


ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1802
Datum31-07-2018
InhoudsindicatieTerugvordering van op declaraties voor verzekerde zorg uitgekeerde vergoedingen. Kliniek niet geslaagd in tegenbewijs tegen voorshands geleverd geacht bewijs van fraude. Omvang schade. Gedeeltelijke omkering bewijslast. Bestuurdersaansprakelijkheid.
Recht.nl artikelBestuursaansprakelijkheid als aandachtspunt bij zorgfraude (07-03-2019)
Het blijft voor zorgverzekeraars en gemeenten een uitdaging om fraude door zorgaanbieders te bestrijden. Voor deze partijen in de zorg gloort een lichtpuntje aan de horizon: de bestuurdersaansprakelijkheid. De rechtspraak lijkt bestuursaansprakelijkheid in deze zaken steeds makkelijker aan te nemen als de fraude voldoende aannemelijk is gemaakt en is onderbouwd.
> Bestuursaansprakelijkheid als aandachtspunt bij zorgfraude (Sophie Groeneveld, AKD.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 31-07-2018
OR 2018/131
Vordering van twee zorgverzekeraars tegen een dermatologische kliniek en haar bestuurders vanwege fraude met op zorgdeclaraties uitgekeerde vergoedingen. Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de kliniek heeft gefraudeerd door (opzettelijk) op grote schaal behandelingen te declareren die zij niet had verricht. De bestuurders worden eveneens door het hof aansprakelijk gehouden voor de fraude, omdat van bestuurders van een zorginstelling mag worden verwacht dat zij zodanig zicht hebben op de bedrijfsvoering, de administratie en de declaraties dat een grootschalige fraude niet tot de mogelijkheden behoort.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 31-07-2018
GJ 2018/129
Fraude huidkliniek, Bewijs, Terugbetaling declaraties.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 31-07-2018 (met noot)
M. Poelsema
GJ 2019/48
Fraude huidkliniek, Bewijs, Terugbetaling declaraties.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AK3696 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:432