Gerechtshof Den Haag, 25-07-2018 / BK-17/00936


ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2056
Datum25-07-2018
InhoudsindicatieWOZ-waarde woning. In een geval waarin een belastingplichtige een woning kort voor de waardepeildatum heeft gekocht, moet in de regel ervan worden uitgegaan dat de waarde overeenkomt met de door hem betaalde prijs, tenzij de partij die zich daarop beroept feiten of omstandigheden stelt en aannemelijk maakt waaruit volgt dat de koopsom niet de waarde weergeeft. Belanghebbendes stelling dat de koopsom niet de waarde weergeeft omdat hij de woning graag wilde hebben leidt niet tot een ander oordeel nu gesteld noch gebleken is dat van een onder zakelijke omstandigheden tot stand gekomen koop geen sprake was. Nu de waarde van de woning gelijk is aan de koopsom is voor een modelmatige bepaling van de waarde, zoals door middel van de vergelijkingsmethode, geen plaats. Gelijkheidsbeginsel. Geen schending van de meerderheidsregel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT8942 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8604 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:14887