Gerechtshof Den Haag, 29-03-2018 / 22-006510-10


ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2698
Datum29-03-2018
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich met zijn mededaders schuldig gemaakt aan diverse vormen van mensenhandel van zes uit Thailand afkomstige vrouwen. Hij heeft samen met zijn mededaders vier vrouwen voorgehouden dat zij in Nederland geld konden verdienen als masseuse met het (eventueel) verrichten van seksuele handelingen, hun vliegtickets en visa geregeld, hen opgehaald van Schiphol en hen begeleid naar plaats(en) van tewerkstelling in de prostitutie in Nederland. Hij heeft daarbij voorts financieel voordeel getrokken uit de uitbuiting van deze vrouwen. Daarnaast heeft de verdachte financieel voordeel getrokken uit de uitbuiting van twee uit Thailand afkomstige vrouwen, die in Duitsland in de prostitutie werkten. Het hof veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 15 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, met de bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde een geldbedrag van 25.000,00 zal storten op de bankrekening van het Schadefonds geweldsmisdrijven.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★