Gerechtshof Den Haag, 27-11-2018 / BK-18/00402


ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:3502
Datum27-11-2018
InhoudsindicatieDe Rechtbank heeft terecht beslist dat aan de schending van de hoorplicht kan worden voorbijgegaan en dat voor wat betreft de immateriŽle schadevergoeding de overschrijding van de redelijke termijn van 1,5 jaar is toe te rekenen aan de bezwaarfase. Aan belanghebbende is een proceskostenvergoeding toegekend voor de beroepsfase, omdat de Rechtbank tot de conclusie kwam dat belanghebbende recht had op een immateriŽle schadevergoeding wegens de lange duur van de bezwaarprocedure. Het Hof vernietigt de door de Rechtbank toegekende proceskostenvergoeding en stelt deze opnieuw vast zonder samenhang. De Rechtbank heeft de pkv gebaseerd op vijf samenhangende zaken zonder duidelijk te maken welke zaken met elkaar samenhangen, het dossier biedt geen duidelijkheid en de Inspecteur of belanghebbende konden over de samenhang op de zitting geen concrete gegevens verstrekken. Er zijn geen bijzondere omstandigheden aanwezig op grond waarvan belanghebbende in aanmerking komt voor een integrale proceskostenvergoeding. De aanspraak die belanghebbende wegens schending van het EU-recht maakt op integrale vergoeding van de kosten ter zake van beroepsmatig verleende rechtsbijstand wordt door het Hof verworpen. Ter zitting is overeenstemming bereikt over het bedrag aan wettelijke rente over de immateriŽle schadevergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7495 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AQ3810 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU3929 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:315 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3603 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3441 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:833 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4029 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM1243 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2896 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2436
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:673