Gerechtshof Den Haag, 09-01-2019 / 18/00386


ECLIECLI:NL:GHDHA:2019:17
Datum09-01-2019
InhoudsindicatieWOZ-waarde bedrijfsruimte. De heffingsambtenaar heeft aan de op hem rustende bewijslast voldaan. De heffingsambtenaar heeft aannemelijk gemaakt dat bij het bepalen van de in het kader van de huurwaardekapitalisatiemethode toe te passen huurwaarde niet uitgegaan kan worden van het eigen huurcijfer. Het hof oordeelt dat de heffingsambtenaar in de bezwaarfase ingevolge artikel 7:4, lid 2, Awb de niet geanonimiseerde gegevens van de vergelijkingsobjecten aan belanghebbende had moeten verstrekken. De heffingsambtenaar heeft dit ten onrechte geweigerd. Hierin ziet het hof aanleiding de proceskosten van de beroeps- en hogerberoepsfase en griffierechten aan belanghebbende te laten vergoeden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★