Gerechtshof Den Haag, 09-09-2019 / 2200049819


ECLIECLI:NL:GHDHA:2019:2426
Datum09-09-2019
InhoudsindicatieComputervredebreuk, (poging) tot oplichting en voorhanden hebben technisch hulpmiddel. De verdachte heeft telkens het saldo op OV-chipkaarten verhoogd tot nagenoeg het maximale bedrag dat bij een refund kon worden uitgekeerd. De verdachte was ook in bezit van software waarmee hij dit kon doen. Vervolgens hebben de verdachte en de medeverdachten deze gemanipuleerde OV-chipkaarten aangeboden voor een refund, waarna een aantal keer ten onrechte geld aan hen is uitgekeerd. Het hof is, anders dan door de advocaat-generaal gevorderd, van oordeel dat een kaartschrijver/kaartlezer op zichzelf beschouwd niet als technisch hulpmiddel in de zin van artikel 139d Sr kan worden aangemerkt. Van enige samenhang met de op de laptop van de verdachte aangetroffen software, waarmee OV-chipkaarten kunnen gemanipuleerd, is evenmin gebleken, zodat de kaartlezer/kaartschrijver evenmin in samenhang met de genoemde software kan worden beschouwd als technisch hulpmiddel. De software is wel aan te merken als technisch hulpmiddel.
Recht.nl artikelJurisprudentieoverzicht cybercrime oktober 2019 (20-10-2019)
In dit overzicht onder meer aandacht voor een malware-zaak. Veroordelingen voor de verspreiding of vervaardiging van kwaadaardige software komen relatief weinig voor, wellicht omdat de daders zich vaak in het buitenland bevinden. Het vonnis is interessant vanwege het feitencomplex en de technische details die worden vermeld.
> Cybercrime jurisprudentieoverzicht oktober 2019 (Jan-Jaap Oerlemans, Oerlemansblog.nl)