Gerechtshof Den Haag, 02-07-2019 / 200.221.009/01


ECLIECLI:NL:GHDHA:2019:2833
Datum02-07-2019
InhoudsindicatieEchtscheiding. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling bij rechtbank in bijzijn van advocaten gesloten overeenkomst. Geschil over uitleg. Haviltex.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 02-07-2019
PFR 2019/283
Echtscheiding. Uitleg overeenkomst tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Geen vaststellingsovereenkomst. Haviltex. Subjectieve wil van beide partijen. Redelijkheid en billijkheid tussen exechtgenoten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★