Gerechtshof Den Haag, 05-03-2019 / BK-18_00649


ECLIECLI:NL:GHDHA:2019:466
Datum05-03-2019
InhoudsindicatieNaheffingsaanslag OB in verband met ten onrechte verleende teruggaaf na controle. De Inspecteur heeft over een aantal kwartalen de verzoeken om teruggaaf verleend na overlegging en raadpleging van deze facturen. Het Hof oordeelt met de Rechtbank dat belanghebbende terecht een beroep op het vertrouwensbeginsel doet. De naheffingsaanslag wordt verminderd. Tussen partijen is niet meer in geschil dat de Rechtbank de verzuimboete terecht heeft verminderd tot nihil. Het hoger beroep van de Inspecteur is ongegrond.
Recht.nl artikelBelastingdienst ziet simpele fout niet: vertrouwen opgewekt (13-03-2019)
Heeft de inspecteur het verzoek om teruggaaf van btw van een ondernemer gehonoreerd, terwijl bij een marginale toetsing al had moeten blijken dat de ondernemer dat recht niet had? Dan wekt de fiscus volgens Gerechtshof Den Haag vertrouwen op bij die ondernemer en is de ten onrechte verleende teruggaaf niet na te heffen.
> Belastingdienst ziet simpele fout niet: vertrouwen opgewekt (Taxence.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 05-03-2019 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2019/27.16
Naheffingsaanslag OB, vertrouwensbeginsel
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:4362