Gerechtshof Den Haag, 19-03-2019 / BK-18/00677


ECLIECLI:NL:GHDHA:2019:774
Datum19-03-2019
InhoudsindicatieBelanghebbende is eigenaar en gebruiker van een clubhuis en gebruiker van drie daarbij gelegen, en van hetzelfde sportcomplex onderdeel uitmakende, voetbalvelden, die wegens de eigendomsverhoudingen voor de WOZ als een afzonderlijk WOZ-object zijn aangemerkt. Het Hof beslist dat de aanwezigheid van de drie voetbalvelden, ondanks dat deze voor de WOZ tot een andere onroerende zaak behoren, van invloed is op de waarde van het clubhuis en dat er om die reden plaats is voor een correctie op de van de totaalwaarde onderdeel uitmakende waarde van de gebouwgebonden grond. Uitgaande van deze beslissing komen partijen ter zitting na onderling overleg tot de conclusie dat de waarde dient te worden vastgesteld overeenkomstig het standpunt van belanghebbende.
Recht.nl artikelLagere WOZ-waardering clubhuis op sportcomplex (28-10-2019)
Hof Den Haag oordeelt dat de heffingsambtenaar een te hoge waarde heeft toegekend aan de gebouwgebonden grond bij een clubhuis op een sportcomplex.
> Lagere WOZ-waardering clubhuis op sportcomplex (Taxlive.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 19-03-2019 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2019/36.28
Aanwezigheid voetbalvelden van invloed op waarde clubhuis
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:3663
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:3500