Gerechtshof Den Haag, 09-04-2019 / BK-18/00727


ECLIECLI:NL:GHDHA:2019:810
Datum09-04-2019
InhoudsindicatieIn geschil is de fiscale bijtelling als bedoeld in artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964 (de Wet). Belanghebbende stelt dat, voor zover het de privékilometers betreft, geen sprake is van een aan hem ter beschikking gestelde auto nu belanghebbende de auto ten behoeve van deze kilometers van de vennootschap heeft gehuurd. De stelling van belanghebbende wordt verworpen. Het van de vennootschap huren van de auto ten behoeve van privégebruik maakt niet dat geen sprake is van een ter beschikking gestelde auto als bedoeld in artikel 13bis van de Wet. Voorts heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat de huurkosten op belanghebbende hebben gedrukt zodat verrekening als bedoeld in artikel 13bis, negende lid, van de Wet geen toepassing vindt. Partijen zijn ter zitting overeengekomen dat de mede in geschil zijnde verzuimboete wordt verminderd tot 1.000.
Recht.nl artikelBijtelling privégebruik auto ondanks huur van eigen bv (23-04-2019)
Uit twee uitspraken blijkt dat de bijtelling wegens privégebruik van een auto van de zaak niet valt te ontlopen door de auto tijdens een vakantieperiode van de eigen bv te huren.
> Bijtelling privégebruik auto ondanks huur bij eigen B.V. (Taxence.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:5395