Gerechtshof Leeuwarden, 24-03-2006 / BK 33/04 Loonbelasting


ECLIECLI:NL:GHLEE:2006:AV7564
Datum24-03-2006
InhoudsindicatieHet geschil betreft het antwoord op de vragen a. of het compromis is komen te vervallen door een toezegging van de belastingdienst op de laatste controledag dat de kostenvergoedingen zouden worden geaccepteerd; b. (indien vraag a bevestigend moet worden beantwoord) of de onderhavige aan de heren H en I betaalde bedragen kunnen worden aangemerkt als onbelaste vaste vergoedingen; c. of de aangebrachte correcties zijn toe te rekenen aan belanghebbende als inhoudingsplichtige; en d. of de boete terecht is opgelegd.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8053 ★★★