Gerechtshof Leeuwarden, 30-09-2008 / 107.001.021/01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2008:BF3931
Datum30-09-2008
InhoudsindicatieHet hof oordeelt voorshands dat het voorstel tot salarisverlaging reeds sneuvelt bij de als eerste genoemde horde. [de notaris] heeft op geen enkele wijze onderbouwd waarom bij hervatting van de werkzaamheden van [ge´ntimeerde] een ingrijpende wijziging van zijn salaris was ge´ndiceerd, laat staan waarom een halvering van dit salaris onder deze omstandigheden als redelijk moet worden bestempeld. Dat [ge´ntimeerde] per gewerkt uur na zijn gedeeltelijk herstel, minder productief dan de gemiddelde kandidaat-notaris was, is niet afdoende gebleken. [de notaris] wilde het salaris bovendien om de twee maanden kunnen reviseren. In het voorstel van [de notaris] zou [ge´ntimeerde] volgens de eigen berekening van [de notaris] - wat daar verder ook van zij - aan uitkeringen en salaris (inclusief emolumenten) 3.753 bruto per maand ontvangen, hetgeen fors minder is dan het voorheen verdiende salaris, waar ook nog emolumenten boven op kwamen. Een deugdelijke grond voor dit voor [ge´ntimeerde] ingrijpende voorstel - behalve een kostenbesparing voor [de notaris] - ontbreekt evenwel. Dat [de notaris] dit voorstel als redelijk bestempeld, waarbij zij klaarblijkelijk alleen de gevolgen voor haar eigen portemonnee maatgevend acht, is volstrekt onvoldoende voor het hof om deze kwalificatie over te nemen.
Recht.nl artikelOntslag zieke notaris ongeldig verklaard (31-10-2008)
Een notaris uit Heerenveen wilde het salaris van een zieke kandidaat-notaris flink korten, omdat deze minder productief zou zijn. Uiteindelijk ontsloeg de notaris de kandidaat ook nog op staande voet. De rechter was het daar niet mee eens. Deze oordeelde in hoger beroep dat kostenbesparing puur voor de eigen portemonnee onvoldoende grond is om de zieke kandidaat te korten.
> Notaris wilde van zieke kandidaat af (Novocatie)
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 30-09-2008, 107.001.021/01
JAR 2008/276
Wijziging arbeidsvoorwaarden. Toepassing Taxi Hofman en Mammoet. Geen redelijk voorstel werkgever.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 30-09-2008, 107.001.021/01
źJIN╗ 2008/632
Nietig ontslag op staande voet wegens weigering salarisverlaging. Toetsing Taxi Hofman-criterium. Geen redelijk voorstel. Toepassing Mammoet II-arrest.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 30-09-2008, 107.001.021/01 (met noot)
P. Maarsen
Ingrijpende salarisverlaging: geen redelijk voorstel werkgever.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★