Gerechtshof Leeuwarden, 17-03-2009 / 107.002.204/01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2009:BH9815
Datum17-03-2009
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Artikel 37 Wet Personenvervoer 2000. Overgang. Passende tewerkstelling.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 17-03-2009, 107.002.204/01
TAP, 2009, p. 168
Overgang arbeidsovereenkomst na overgang vervoersconcessie naar nieuwe concessiehouder kan leiden tot verlies passende werkzaamheden die werknemer in verband met lichamelijke beperking verrichtte bij voormalige concessiehouder.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★