Gerechtshof Leeuwarden, 10-11-2009 / 24-002640-08


ECLIECLI:NL:GHLEE:2009:BK2764
Datum10-11-2009
Inhoudsindicatie1. Salduz-verweer. Minderjarige verdachte niet gewezen op recht op rechtsbijstand vr en tijdens politieverhoren. Het hof is van oordeel dat de betreffende verklaringen moeten worden uitgesloten van het bewijs. 2. Derdenwerking Salduz. De verklaringen van de medeverdachte, ten aanzien van wie eenzelfde vormverzuim is begaan, kunnen in beginsel worden gebezigd voor het bewijs dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan. De ratio daarvan is daarin gelegen dat verdachte in beginsel geen beroep toekomt op schending van normen, voor zover die normen jegens een ander dan verdachte zijn geschonden. Schutznormvereiste. 3. RuneScape-zaak: diefstal (met geweld) van virtuele voorwerpen. Het hof is van oordeel dat er in de onderhavige zaak sprake is van diefstal als bedoeld in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. Als gevolg van de digitalisering van de maatschappij is een virtuele realiteit ontstaan, die niet in alle opzichten kan worden afgedaan als louter illusie, ten aanzien waarvan het plegen van strafbare feiten niet mogelijk zou zijn. Veroordeling tot voorwaardelijke jeugddetentie, met bijzondere voorwaarde, en werkstraf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★