Gerechtshof Leeuwarden, 16-09-2010 / 24-002510-08


ECLIECLI:NL:GHLEE:2010:BN7180
Datum16-09-2010
InhoudsindicatieUitspraak brand scheepswerf te De Punt. Het hof heeft op 16 september 2010 uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door de officier van justitie en de verdachte was ingesteld tegen een vonnis van de rechtbank Assen van 30 september 2008. Het hof is tot een andere beslissing gekomen. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden omdat hij twee maal betrokken is geweest bij het ongedaan maken van een veiligheidsmechanisme dat aanwezig was in het elektriciteitsnetwerk van de loods op zijn scheepswerf. In de stoppenkast in de loods bevonden zich gemanipuleerde zekeringen. Verdachte wordt niet strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van de brand waarbij op 9 mei 2008 drie brandweermannen om het leven zijn gekomen. Verwerping ontvankelijkheids- en bewijsverweren en bespreking causaliteit.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★