Gerechtshof Leeuwarden, 08-02-2011 / BK 135/10 WOZ


ECLIECLI:NL:GHLEE:2011:BP3615
Datum08-02-2011
InhoudsindicatieIn geschil is de vraag of de waarde van de onroerende zaak per waardepeildatum 1 januari 2008 op een te hoog bedrag is vastgesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★