Gerechtshof Leeuwarden, 17-05-2011 / 107.001.013/01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2011:BQ5722
Datum17-05-2011
InhoudsindicatieNa uitgebreid deskundigenonderzoek wordt een scheepswerf veroordeeld tot vergoeding van de kosten van sanering van bodem van de haven te Harlingen. Toepassing van art. 6:99 BW. Rekening houden met gerealiseerde besparingen in verband met reguliere baggerwerkzaamheden. De bezwaren tegen de totstandkoming van het rapport worden verworpen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AN8478 ★★★★★