Gerechtshof Leeuwarden, 20-09-2011 / 200.064.052/01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2011:BT2171
Datum20-09-2011
InhoudsindicatieGeen hoofdelijke aansprakelijkheid voor medegedaagde partner van de achterstallige huurpenningen en overigens door de verhuurder t.g.v. voortijdige ontruiming geleden schade.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 20-09-2011, 200.064.052/01
TvHB 2011, nr. 6
Tekortkoming, ontbinding, ontruiming, hoofdelijke aansprakelijkheid.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BJ8771