Gerechtshof Leeuwarden, 25-10-2011 / 200.010.097-01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2011:BU1889
Datum25-10-2011
InhoudsindicatieAppellante heeft een recreatiewoning gekocht van de vorige huurder van het perceel grond. Zij claimt door verjaring een opstalrecht te hebben verkregen. Afhankelijk of zelfstandig opstalrecht? Voor verjaring vereiste bezit aanwezig?
TijdschriftartikelHof Leeuwarden, 25-10-2011, 200.010.097/01
NJF 2012, 28
Recreatiewoning op verhuurde grond. Afhankelijk of zelfstandig opstalrecht? Verkrijgende verjaring opstalrecht?
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 25-10-2011, 200.010.097/01
Prg. 2012, 17
Indien het recht van opstal niet vervalt bij het einde van de huurovereenkomst perceel, is er sprake van een zelfstandig opstalrecht. Opstalhouder oefent feitelijke macht uit over recreatiewoning, zodat hij het opstalrecht bezit en als huurder houder is van het perceel.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 25-10-2011, 200.010.097-01
RN 2012, 11
Opstal. Kan ingevolge een huurovereenkomst een recht van opstal voor de huurder ontstaan?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:4223
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:1682
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2019:151
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:4163
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:4967
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8462