Gerechtshof Leeuwarden, 22-11-2011 / 200.023.161/01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2011:BU5362
Datum22-11-2011
InhoudsindicatiePlan tot ontwikkeling van een particulier landgoed in [woonplaats]. Diverse aspecten: - vraag of tussen de gemeente en appellant een koopovereenkomst tot stand is gekomen. - afgebroken onderhandelingen. - weigering gemeenteraad bestemmingsplan aan te passen. - artikel 8:5 lid 2 Awb. - gemeenteraad heeft ruime mate van beleidsvrijheid. - besluitvormingsproces in de gemeenteraad. - opgewekte verwachtingen? - geen schadevergoeding o.g.v. onrechtmatige overheidsdaad. - geen schadevergoeding o.g.v. nadeelcompensatie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB0801 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO7887 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC0256 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7902 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBASS:2012:BV7360