Gerechtshof Leeuwarden, 17-01-2012 / 200.091.833-01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2012:BV1085
Datum17-01-2012
InhoudsindicatieOpzegging distributieovereenkomst vanwege invoering nieuw distributiebeleid met elementen van selectieve distributie. Geen strijd met mededingingswet i.v.m. druk andere afnemers. Nieuw distributiebeleid levert in beginsel de in dit geval zwaarwegende grond voor opzegging op, maar de uitwerking van dit beleid is nog te vaag om thans reeds de beŰindiging te kunnen dragen, terwijl voorts onvoldoende duidelijk is of deze distributeur toch niet in het nieuwe distributiebeleid past.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 17-01-2012, 200.091.833-01
Opzegging distributieovereenkomst naar aanleiding van nieuw distributiesysteem in strijd met Mededingingswet?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ4163 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA3821 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ2213 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4163 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ9567 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2007:BC5311 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ4163 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4163 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BW7193
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2012:BW1035