Gerechtshof Leeuwarden, 24-07-2012 / 200.094.318/01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2012:BX2619
Datum24-07-2012
InhoudsindicatieVerrekening schenkingen. Uitleg art: 1:143 lid 3 BW. Schenkingen vallen niet onder het alsdan aanwezige vermogen. Overboeking schenking naar gezamenlijke rekening verandert niet zonder meer het karakter van de schenking.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★