Gerechtshof Leeuwarden, 27-11-2012 / 200.094.322/01


ECLIECLI:NL:GHLEE:2012:BY4489
Datum27-11-2012
InhoudsindicatieDe grief bestrijdt slechts een gedeelte van de dragende rechtsoverweging die tot afwijzing van het gevorderde heeft geleid. Voor zover appellant met het gestelde in de toelichting op de grief mede heeft beoogd het andere deel van bedoelde rechtsoverweging te bestrijden, voldoet de grief niet aan de eis dat voor de wederpartij voldoende kenbaar is waar zij zich tegen heeft te verweren. Hoewel grieven over het algemeen voor welwillende uitleg in aanmerking komen, mag dat niet ten koste gaan van het verdedigingsbeginsel hoor en wederhoor in dier voege dat aan de grief een uitleg wordt gegeven die voor de geïntimeerde niet kenbaar was. Voor zover appellant met het gestelde in de na de memorie van antwoord genomen akte beoogd heeft het debat uit te breiden en een nieuwe grief aan te voeren, gaat het hof daar aan voorbij. In hoger beroep kunnen de grieven behoudens hier niet spelende uitzonderingssituaties uitsluitend worden aangevoerd in de eerste conclusie (de zogenaamde in beginsel strakke regel als bedoeld in onder meer HR 20 juni 2008, LJN BC4959, HR 19 juni 2009, LJN BI8771 en HR 9-12-2011, LJN BR2045).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2045 ★★★