Gerechtshof Leeuwarden, 18-12-2012 / BK 11/00037 Inkomstenbelasting


ECLIECLI:NL:GHLEE:2012:BY7744
Datum18-12-2012
InhoudsindicatieIn geschil is of de Inspecteur terecht de uitkering op de polis tot het belastbare binnenlandse inkomen van X heeft gerekend. De Inspecteur beantwoordt deze vraag bevestigend en belanghebbenden beantwoorden deze ontkennend.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 18-12-2012, BK 11/00037 Inkomstenbelasting (met noot)
M.E. Kastelein
NTFR 2013/218
Polis is als een ongewijzigd gebleven pensioen aan te merken
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 18-12-2012, BK 11/00037 Inkomstenbelasting
V-N 2013/11.1.2
Uitkering expiratiekapitaal pensioenpolis is binnenlands inkomen.
TijdschriftartikelGerechtshof Leeuwarden, 18-12-2012, 11/00037
PJ 2014/14
Emigratie en waardeoverdracht. Uitkering op de
polis behoort tot belastbare binnenlandse inkomen van
X. Polis en de daarin opgenomen pensioenclausules
zijn tot de expiratiedatum ongewijzigd gebleven.
ImmateriŽle schadevergoeding wegens overschrijding
redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:665