Gerechtshof 's-Gravenhage, 28-09-2010 / BK-09-00240 en BK-09-00241


ECLIECLI:NL:GHSGR:2010:BO0352
Datum28-09-2010
InhoudsindicatieArt. 36, tweede lid, IW. Het niet betalen van de genoemde belasting- en premieschulden is het gevolg van aan belanghebbende als bestuurder van de BV te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de desbetreffende toetsperiode.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 28-09-2010, BK-09/00240 en BK-09/00241 (met noot)
A.J. Tekstra
JOR 2010/371
Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 36 Iw 1990. Niet betalen belastinschulden gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Verwijzing naar HR 8 december 2006, «JOR» 2007/38.

(Z / Ontvanger)
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 28-09-2010, BK-09/00240 en BK-09/00241
V-N 2010/65.1.4
Aansprakelijkstelling vanwege kennelijk onbehoorlijk bestuur gehandhaafd.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 28-09-2010, BK-09/00240 en BK-09/00241 (met noot)
A.J. Tekstra
FIP 2011, p. 8
Kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★