Gerechtshof 's-Gravenhage, 12-10-2011 / BK-10-00446


ECLIECLI:NL:GHSGR:2011:BU3422
Datum12-10-2011
InhoudsindicatieInkomstenbelasting. De omstandigheid dat de uitspraak op bezwaar na de wettelijke termijn heeft plaatsgevonden heeft niet tot gevolg dat het bezwaar gegrond is. De omstandigheden dat het verweerschrift na de wettelijke termijn is ingediend alsmede dat na de repliek geen dupliek is gevolgd heeft niet tot gevolg dat het hoger beroep en de conclusie van repliek niet weersproken zijn. Interne compensatie. Kosten studeerkamer en betalingen aan het advieskantoor. Hypotheekrente. Proceskostenveroordeling door de rechtbank. Met het oog op mogelijke overschrijding van de redelijke termijn worden de Inspecteur en de Minister van Veiligheid en Justitie in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over een veroordeling tot vergoeding van immateriŽle schade.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★