Gerechtshof 's-Gravenhage, 10-04-2012 / 200.036.425/01


ECLIECLI:NL:GHSGR:2012:BW1078
Datum10-04-2012
InhoudsindicatieIntellectuele eigendom; naburige rechten. Geschil tussen Norma en de kabelexploitanten over de vraag of sprake is van 'heruitzenden' door de kabelexploitanten in de zin van artikel 14a WNR. Het hof oordeelt dat dit artikel ziet op secundaire openbaarmaking, maar dat in de huidige situatie het handelen van de kabelexploitanten niet als zodanig is aan te merken omdat de omroepen bij het aanleveren van de programmasignalen aan de kabelexploitanten geen (primaire) openbaarmaking (meer) verrichten. De omschrijving in de door Norma met de rechthebbenden gesloten overeenkomsten, dat alle rechten op het gehele repertoire aan Norma worden overgedragen, voldoet niet aan de bepaaldheidseis van artikel 3:84 lid 2 BW.
Recht.nl artikelGeen naburige rechten bij doorgeven van programma's via de kabel (13-04-2012)
Stichting Norma sleepte kabelaars Ziggo, Delta Comfort, UPC en hun belangenvereniging NLKabel voor de rechter, omdat men aanspraak meende te kunnen maken op naburige rechten bij het doorgeven van programma's via de kabel. Dit leidde tot een forse nederlaag. Op een klein lichtpuntje na.
> Artiestenclub Norma krijgt van rechter kous op de kop (Emerce)
> Heruitzenden? (IE-forum.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 10-04-2012, 200.036.425/01
Mediaforum 2012-6, p. 206-206
Art. 14a WNR. Heruitzenden. Kabel.

(NORMA / Kabelexploitanten)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU5663 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT6947 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3381 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:735 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC1231 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH7602 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:735 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1093
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:5554