Gerechtshof 's-Gravenhage, 27-03-2012 / BK-11/00089


ECLIECLI:NL:GHSGR:2012:BX2985
Datum27-03-2012
InhoudsindicatieRecht van successie. Aangezien in het onderhavige geval het incidenteel hoger beroep tegelijk is ingesteld met de indiening van het verweerschrift kan niet worden geoordeeld dat de inspecteur niet-ontvankelijk is in zijn incidenteel hoger beroep. De rechtbank heeft op goede gronden geoordeeld dat belanghebbende een vergoeding toekomt voor de bezwaar- en beroepsfase. Geen sprake van een bijzondere omstandigheid in de zin van artikel 2, derde lid, Bpb. Geen aanleiding tot vergoeding van de werkelijke proceskosten. De rechtbank heeft met voldoende redengeving geoordeeld dat het ingediende uitstelverzoek niet als voldoende zwaarwegend om tot uitstel van de zitting te leiden kon worden beschouwd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0415 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA4301 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7929 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9724 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ7924 ★★