Gerechtshof 's-Gravenhage, 29-06-2012 / BK-11/00182


ECLIECLI:NL:GHSGR:2012:BX6250
Datum29-06-2012
InhoudsindicatieProceskosten. Aan belanghebbende wordt een hoger bedrag aan proceskosten toegekend dan de volgens de standaardregels vast te stellen vergoeding.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 29-06-2012, BK-11/00182
FP Select 2012/nr. 312
Onzorgvuldige proceshouding van inspecteur leverde Ä 6.150 vergoeding op.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 29-06-2012, BK-11/00182
V-N 2012/52.12
Bovenforfaitaire proceskostenvergoeding wegens handelen inspecteur in strijd met vertrouwensbeginsel (art. 8:75 en 8:75a Awb; art. 2 lid 3 Besl. Proceskosten Bestuursrecht)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AQ3810 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3344 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM7575