Gerechtshof 's-Gravenhage, 23-10-2012 / BK-11/00589


ECLIECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0312
Datum23-10-2012
InhoudsindicatieNaheffingsaanslag loonheffing. Vergrijpboete. Belanghebbende exploiteert een restaurant. Twee werknemers stonden tot belanghebbende in dienstbetrekking en waren niet in de loonadministratie van belanghebbende opgenomen. De aanslag is terecht naar het door de inspecteur in aanmerking genomen loon over een periode van zes maanden opgelegd. De inspecteur is bij het vaststellen van de naheffingsaanslag terecht uitgegaan van het anoniementarief onder brutering van de heffingsgrondslag wegens het ontbreken van identiteitsgegevens van de werknemers en de niet gebleken mogelijkheid van belanghebbende of haar rechtsopvolgers de nageheven belasting op de werknemers te verhalen. Beroep op gelijkheidsbeginsel faalt. De inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat het aan (voorwaardelijke) opzet van belanghebbende is te wijten dat te weinig loonbelasting is ingehouden en afgedragen en dat gelet op het bepaalde in art. 67f Awr aan belanghebbende terecht een boete is opgelegd. Geen sprake van het ten tweeden male bestraffen voor hetzelfde vergrijp. De stelling van belanghebbende dat de inspecteur bij de waarneming ter plaatse gehouden zou zijn geweest de cautie te geven op straffe van het vervallen dan wel verminderen van de boete, treft geen doel. Overschrijding redelijke termijn.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 23-10-2012, BK-11/00589
V-N 2013/15.14
Zesmaandenfictie toegepast bij inhoudingsplichtige vof ter zake van illegale werknemers.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD0191 ★★★★★