Gerechtshof 's-Gravenhage, 05-12-2012 / BK-11/00657


ECLIECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5390
Datum05-12-2012
InhoudsindicatieWet WOZ. Vergoeding taxatiekosten. Belanghebbende heeft in bezwaar het standpunt ingenomen dat de waarde van de woning per de waardepeildatum verminderd diende te worden tot op 285.000, een waarde die afwijkt van het bedrag waarvoor hij de woning later in dat jaar heeft gekocht ( 290.000). Nog voor dat de Inspecteur zijn zienswijze hieromtrent bekend had gemaakt heeft belanghebbende een taxateur (waarvan de deskundigheid niet ter discussie staat) opdracht gegeven tot het uitbrengen van een taxatierapport. Het door de taxateur uitgebrachte taxatierapport is door belanghebbende overgelegd en ondersteunde zijn standpunt dat hij gedurende de gehele bezwaarfase heeft gehandhaafd. Belanghebbende komt ingevolge art. 7:15 lid 3 Awb in aanmerking voor kostenvergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0904 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★