Gerechtshof 's-Gravenhage, 05-12-2012 / BK-11/00802


ECLIECLI:NL:GHSGR:2012:BZ5459
Datum05-12-2012
InhoudsindicatieWet WOZ. Vergoeding taxatiekosten. Gewichtsfactor. Belanghebbende heeft in bezwaar het standpunt ingenomen dat de waarde van de woning per de waardepeildatum verminderd diende te worden tot op 1.450.000. Het door de taxateur uitgebrachte taxatierapport is door belanghebbende overgelegd en ondersteunde zijn standpunt dat hij gedurende de gehele bezwaarfase heeft gehandhaafd. Belanghebbende komt ingevolge art. 7:15 lid 3 Awb in aanmerking voor kostenvergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0904 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★