Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-02-2003 / HD 200.101.729_01


ECLIECLI:NL:GHSHE:2003:1182
Datum19-02-2003
InhoudsindicatieFaillissementsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Samenloop pauliana en onrechtmatige daad? Vaststelling schade hoewel schadestaat is gevorderd (HR 16 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2229, NJ 2010/229 en HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4914, NJ 2012/95). Begroting schade bij wege van schatting. Handelde de bestuurder bij zijn taakvervulling als bestuurder? HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628. Ernstig persoonlijk verwijt; HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627. Compensatie proceskosten?
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-02-2003 (met noot)
F. El Houzi
JIN 2015/33
Bestuurdersaansprakelijkheid
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 19-02-2003
JONDR 2015/324
Bestuurdersaansprakelijkheid, faillissement, pauliana, onrechtmatige daad. Samenspannen om verhaalsmogelijkheden te beperken levert onrechtmatig handelen op.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU4914 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL2229 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2930 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2930 ★★★★★