Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-07-2005 / 03/02930


ECLIECLI:NL:GHSHE:2005:AU0605
Datum08-07-2005
InhoudsindicatieVaststaat, dat de Inspecteur inzake de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 2002 van de belanghebbende het voorblad en de aangiftebladen 1 en 3 heeft ontvangen en dat op het voorblad als nummers van de aangiftebladen die de belanghebbende verklaart terug te sturen is aangekruist: 1, 3, 5 en 6. Het Hof is van oordeel, dat door het voorblad de Inspecteur alle informatie ter beschikking stond om prima facie te kunnen constateren dat de aangiftebladen 5 en 6 kennelijk ontbraken dan wel het voorblad onjuist was ingevuld. Gelet op het karakter van de inkomstenbelasting als een aanslagbelasting, waarbij op de Inspecteur (in bepaalde mate) een onderzoeksplicht rust, is naar het oordeel van het Hof de Inspecteur ernstig in zijn onderzoeksplicht tekortgeschoten door zonder bij de belanghebbende te verifiŽren of de aangifte met het voorblad en de aangiftebladen 1 en 3 volledig was de (primitieve) aanslag op te leggen.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-07-2005, 03/02930
NTFR 2005/1070
Kosten bezwaarfase vergoed nu inspecteur zijn onderzoeksplicht niet vervult.
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BS1093 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BP4013 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BN3972 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1173 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:979 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX9463 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BN3973 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1876
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5173
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5172
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1996
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:5418
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BP1590
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4587
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4586
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:4381